Concurs Național de Lectură – BĂTĂLIA CĂRȚILOR – 3 martie – 30 septembrie

Publicat in 27/03/2014

Concursul Național de Lectură
BĂTĂLIA CĂRȚILOR

Bătălia Cărților este un proiect inițiat de Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, susținut de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), precum și de biblioteci din sistemul național al bibliotecilor publice.

Scopul proiectului este de a stimula actul lecturii în rândul copiilor și adolescenților, de a promova literatura specifică vârstei – diferită de cea prevăzută în programa școlară -, de a stabili relații de colaborare cu editurile din România și cu toate instituțiile de învățământ preuniversitar.

Obiectivele proiectului sunt:

  • popularizarea cărţilor de valoare destinate copiilor şi adolescenţilor;
  • însuşirea de către participanţii la concurs a competenţelor de lectură: înţelegerea textelor literare, capacitatea de a reflecta asupra acestora, de a formula opinii, argumente şi interpretări proprii în scris (întocmirea unei fişe de lectură sau a unui portofoliu digital) şi oral în cadrul unei dezbateri.

Grupuri țintă

  • copiii cu vârste cuprinse între 11-13 ani;
  • adolescenţii cu vârste cuprinse între 14-18 ani.

Perioada de derulare a proiectului pentru anul 2014 este 3 martie – 30 septembrie.

Derularea proiectului

Biblioteca Județeană Mureș întocmește două liste a 10 titluri fiecare – câte una pentru fiecare grup țintă, atât în limba română, cât și în limba maghiară – titluri propuse pentru Bătălia cărţilor. Nu vor fi incluse în listă titlurile care fac parte din bibliografia şcolară obligatorie. Înscrierea la concurs se va face la Biblioteca Copiilor, la Compartimentul de Împrumut Carte pentru Adulți, precum și la filialele de cartier (Aleea Carpați, Dâmbu și Cornișa) prin completarea unei Fişe de înscriere. Copiii şi adolescenţii care se înscriu la concurs trebuie să aibă Permis de intrare la bibliotecă sau să se înscrie la bibliotecă. În momentul înscrierii la concurs, fiecare participant va primi un Carnet de lectură în care se vor trece cărţile citite, precum și un model de Fişa de lectură, pe care îl vor completa pe durata derulării proiectului.

Nu se va stabili o perioadă de înscriere la concurs, condiţia este ca cei care se înscriu să citească cărţile participante la Bătălia cărţilor. Participanţii vor trebui să citească toate cărţile din lista recomandată, până la sfârşitul lunii septembrie 2014. Fiecare participant la concurs va completa Carnetul de lectură primit şi va informa profesorul şi bibliotecarul despre cărţile citite. În Carnetul de lectură, fiecare participant va acorda o notă de la 1 la 5 pentru fiecare carte citită. În finală vor intra participanţii care au citit toate cărţile din listă.

Finala concursului Bătălia cărţilor

Finala concursului se va organiza la Biblioteca Județeană Mureș, pe grupe de vârstă, pentru copii şi, respectiv, pentru adolescenţi şi va avea loc în luna octombrie. Lista finaliştilor va fi anunţată cu 20 de zile înainte de eveniment. Finaliştii – adică acei participanți care au citit toate cele 10 cărți specifice grupei de vârstă – vor fi invitaţi la bibliotecă, unde li se va explica scenariul Bătăliei cărţilor, modul în care vor trebui să-şi susţină cărţile preferate şi probele la care vor fi supuşi.

La eveniment vor fi invitaţi toţi cei care s-au înscris la concursul Bătălia cărţilor. Finaliştii vor fi însoţiţi de susţinători: colegi de clasă, profesori, părinţi. În sala în care va avea loc evenimentul va fi organizată o expoziţie cu toate cărţile participante la concurs. Cărţile finaliste vor beneficia de câte o prezentare mai amplă, care va rula pe un ecran. Finala va cuprinde:

  • dezbaterea Convinge-mă să citesc!, în cadrul căreia participanţii vor susţine cartea preferată;
  • un concurs pe marginea cărţilor citite;
  • jurizarea şi festivitatea de premiere.

Dezbaterea Convinge-mă să citesc!

Fiecare concurent va avea la dispoziţie un timp limitat, stabilit de organizatori, în care va trebui să îşi susţină cartea preferată printr-un mesaj convingător şi să răspundă întrebărilor adresate de juriu şi de ceilalţi finalişti (două întrebări juriul, două ceilalţi finalişti). Întrebările trebuie să se refere strict la textul cărţilor din concurs. Echipele susţinătoare pot avea rol participativ în desfăşurarea evenimentului, la latitudinea organizatorilor:

  • pot răspunde la maximum 2 întrebări la care finalistul lor nu a putut răspunde, punctele acumulate fiind acordate finalistului;
  • pot adresa maximum 2 întrebări finalistului concurent.

Premiile acordate

Cartea care se va bucura de cele mai multe solicitări şi va obţine cel mai mare punctaj va deveni Cartea anului în județul Mureș, una pentru copii şi una pentru adolescenţi. Finaliştii care vor prezenta cel mai frumos şi argumentat cartea preferată şi vor răspunde cel mai bine la întrebări vor deveni cititorii anului, un copil şi un adolescent. De asemenea, se vor acorda premii pentru cele mai bune fişe de lectură şi pentru cea mai bună fişă de lectură a Cărţii anului.

Jurizarea concursului

Componența juriului: bibliotecari, profesori şi scriitori. Juriul va elabora probele de concurs, va stabili un barem de evaluare şi va desemna premiile.

Premierea câştigătorilor

Festivitatea de premiere va avea loc în luna octombrie, moment în care se va lansa concursul pentru anul următor. Cititorii anului vor primi cadouri importante.

ANBPR va promova rezultatele concursului Bătălia cărţilor în mass-media şi în mediul virtual.