Palatul Copiilor

Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, nr.93, Mun. Tîrgu-Mureş, judeţul Mureş

Telefon: 0265-261009, 0265-264321

E-mail: office@palatulcopiilormures.ro, pctgmures@yahoo.ro

Web: www.palatulcopiilormures.ro

Cercuri organizate

Arte marţiale – judo

Dans clasic, contemporan, popular

Cenaclu literar

Tenis de masă

Artă textilă

Cultură şi civilizaţie engleză

Atelier Fantezie şi pictură

Canto

Oratorie şi dezbatere

Foto-cineclub

Aeromodelism

Auto-navomodele

Carting

Operare şi programare pe calculator

Construcţii electronice

Meteorologie

Limba germană

Scurt istoric

Instituţia fiinţează din anul 1953 ca  unitate de sine stătătoare, încadrată cu personal didactic numit de către minister; activitatea cu cercurile de elevi a fost iniţiată în 1949 fiind îndrumată până în 1953 de către specialişti din domenii tehnice, economice şi din învăţământ. În evoluţia ei instituţia a pornit de la 4 cercuri în 1953 ajungând la 23 cercuri în 1989 iar în prezent are 15 norme didactice.

Adaptarea permanentă la opţiunile şi solicitările elevilor, precum şi prospectarea tendinţelor şi evoluţiei sociale şi tehnologice a permis o diversificare şi orientare a ofertei noastre de la tâmplărie în 1953 la automatizări, informatică, design vestimentar azi, alături de multe alte cercuri.

Baza materială

Pentru activitatea instructiv educativă instituţia, dispune de :

  • 6 săli de clasă,
  • 4 laboratoare,
  • 6 ateliere şcolare, fiecare cerc având sală proprie.

Laboratoarele şi atelierele sunt dotate cu aparatură şi utilaje specifice profilului de activitatea respectivă. Dispunem de reţea de calculatoare. Toate cercurile au în dotare calculatoare legate la reţea şi internet.

Aproape toate cercurile au fost dotate cu utilaje şi tehnică nouă:carturi de ultimă generaţie , aparatură de măsură şi control pentru cercurile de electronică şi fizică aplicată, aparatură foto şi video pentru cercul de foto –cineclub, utilaje de prelucrare a lemnului şi aparatură de telecomandă pentru cercurile de aeromodele şi automodele.

Dispunem de maşini de cusut pentru cercurile de prelucrări textile , aparatură audio vizuală de ultimă generaţie pentru cercurile cultural-artistice. Instituţia dispune de un nr. de 1221 de volume în biblioteca personală precum şi de documentaţie specifică fiecărui cerc. Magazia unităţii este dotată cu costume pentru dansurile populare  precum şi cu materiale sportive necesare  activităţilor.

Pentru organizarea unor activităţi educative extraşcolare şi participarea la concursuri şi spectacole dispunem de un microbuz cu 16 locuri.