Grădiniţa Căsuţa din Poveşti

Motto: “ Copilul este cartea în care citim şi în care noi trebuie să scriem” (R. Rossenger)

Cunoscută până în 1 septembrie 2012 drept Grădiniţa cu Program Normal nr. 19, Grădiniţa Căsuţa din Poveşti are o istorie demnă de poveste, căci clădirea în care funcţionează datează din 1853 şi a funcţionat pe rând ca şcoală militară, apoi liceu, cabinet medical, restaurant, iar în prezent este una dintre grădiniţele cu renume din oraş. Tot demn de povestit este faptul că pe 20 decembrie 1919, în această clădire s-a inaugurat şcoala militară „Mihai Viteazu”, la ordinul Regelui Ferdinand. Acestei şcoli i s-a acordat o foarte mare importanţă, deoarece pe lângă gimnaziul “Papiu Ilarian” şi şcoala de fete “Unirea”, reprezenta al treilea pilon al oraşului. Totodată, clădirea a fost vizitată de mai multe ori de către regina României, de prinţesa Ileana, dar şi de generali şi politicieni. Astfel, Grădiniţa Căsuţa din Poveşti se mândreşte că este un element istoric al oraşului nostru, datorită trecutului construcţiei – o clădire peste care a trecut un secol şi prin care s-au perindat generaţii multe şi oameni mari.

Numele grădiniţei a fost ales pentru a continua această poveste istorică frumoasă. La Grădiniţa „Căsuţa din poveşti” se recreează o lume în care binele, frumosul şi dreptatea vor triumfa mereu. Acolo, fiecare este eroul propriei sale poveşti ce abia începe, pregătindu-se zi de zi pentru fapte mari în viitor. Părinţii lasă cu încredere destinele copiilor lor în mâinile zânelor căsuţei din poveşti, într-un mediu primitor, un loc al armoniei, însufleţit de bucuria de a fi împreună.

Grădiniţa Căsuţa din Poveşti oferă copiilor o educaţie în sistem Step by Step. Pentru aceasta, s-au făcut numeroase investiţii în materiale didactice specifice (de exemplu trusa Step), iar spaţiul de grupă a fost organizat prin crearea sectoarelor: Alfabetizare, Ştiinţă, Construcţii, Artă, Joc de rol, Manipulative, Nisip şi Apă.

În 2011, a avut loc modernizarea grădiniţei – mansardarea clădirii, sporirea numărului de săli, crearea de cabinete – toate aceste lucrări realizându-se la standarde europene. Prin donaţiile părinţilor şi sponsorizări, grădiniţa s-a îmbogăţit cu un fond de carte de specialitate fără precedent, cu jocuri, materiale didactice, mijloace audio-video, costume populare, costume de dans modern şi mobilier de ultimă generaţie. Astăzi, activitatea grădiniţei se desfăşoară în şase săli de grupă spaţioase, trei grupuri sanitare, cabinet metodic, cabinet psihologic, sală de sport, vestiar educatoare, cabinet medical, izolator, bloc alimentar, toate moderne şi amenajate conform standardelor U.E.

Ani la rând, grădiniţa s-a dovedit extrem de prolifică şi dinamică sub aspectul diversităţii activităţilor la care a participat, remarcându-se receptivitatea faţă de nou, copii foarte bine pregătiţi şi comunicativi, ingeniozitatea proiectelor, ceea ce a condus la un prestigiu bine-meritat al instituţiei respective în cadrul comunităţii. Grădiniţa şi-a sporit atractivitatea prin introducerea activităţilor opţionale, dintre care de un real succes s-a bucurat opţionalul de limba engleză.

Grădiniţa participă la numeroase activităţi educaţionale şi extracurriculare, precum expoziţii, festivaluri, concursuri, Schimburi de experienţă cu grădiniţe din judeţul Mureş şi alte judeţe, Serbări cu ocazia diverselor evenimente şi sărbători, spectacole de colinde la Palatul Culturii şi alte instituţii din Municipiul Tg. Mureş, vizite la Muzeul Etnografic, Muzeul de Ştiinţele Naturii, la instituţii din Tg. Mureş, Grădina Zoologică etc.

Societatea multiculturală, globalizată în care trăim a determinat modificarea viziunii privind cooperarea dintre diferitele instituţii şcolare şi extraşcolare. Şcoala / grădiniţa şi-a ieşit din izolare şi a descoperit importanţa comunicării cu cât mai mulţi actanţi sociali. Grădiniţa Căsuţa din Poveşti nu face excepţie în acest sens. Astfel, în ultimii ani s-au derulat mai multe proiecte în parteneriat cu alte instituţii, dintre care amintim: Clubul Şcolar Ornitologic “Acvila” organizat de Gimnaziul Liviu Rebreanu; privind acţiuni ecologice cu Grădiniţa “Micii Ecologişti” din Topliţa; cu Grădiniţa cu P.P. nr. 12 “Step by Step” din Bacău; “Iepuraşul Poştaşul”, proiect derulat cu Centrul Protecţia Copilului; colaborare cu instituţii pentru programe sportive (atletism şi înot).

În fiecare an, Grădiniţa Căsuţa din Poveşti editează revista grădiniţei „Praxis educaţional” şi organizează concursul de matematică „Magia cifrelor”.

Grădiniţa se mândreşte de asemenea cu o echipă tânără de educatoare, motivate, dornice de performanţă, cu deschidere spre nou, spre utilizarea mijloacelor media în predare (internet, utilizarea noilor tehnologii, laptop, imprimantă, videoproiector etc.), care împărtăşesc viziunea inovatoare a managementului instituţiei. Educatoarele de la secţia română colaborează cu diverse edituri pentru realizarea softurilor educaţionale pentru grădiniţă.