Grădiniţa cu Program Prelungit Albinuţa

Viziune: Copilăria, primăvara vieţii noastre, e reprezentată de frumoşii copii ai unei grădiniţe cu nume de primăvară, cu nume de miere, cu nume de polen… Grădiniţa Albinuţa cuprinde în ea întreaga frumuseţe a unui început de primăvară!

Înfiinţată în 1973, Grădiniţa Albinuţa este ,,Leagănul copilăriei”, este locul unde Copilăria cu farmecul ei este la ea acasă şi unde, cu delicateţe, sunt descoperite tainele cunoaşterii. Numele instituţiei este sugestiv, deoarece albinuţa reprezintă hărnicia, dăruirea şi implicarea întregului personal didactic, nedidactic şi auxiliar, în creşterea şi educarea preşcolarilor.

Având 10 grupe cu predare în limba română şi 8 în limba maghiară, Grădiniţa Albinuţa îşi are organizată activitatea pe domenii experenţiale:

 • Domeniul estetic şi creativ
 • Domeniul om şi societate
 • Domeniul limbă şi comunicare
 • Domeniul ştiinţe
 • Domeniul psiho-motoric

Programul anual de studiu este organizat în jurul celor 6 mari teme propuse de curriculum:

 • Cine sunt / suntem?
 • Ce şi cum vreau să fiu?
 • Când, cum şi de ce se întâmplă?
 • Cum este, a fost şi va fi aici pe Pământ?
 • Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?
 • Cine şi cum planifică / organizează o activitate?

Programul grădiniţei cuprinde învăţământ tradiţional cu îmbinarea metodelor interactive moderne şi se desfăşoară între orele 5.30-17.00

În cadrul grădiniţei Albinuţa se organizează cursuri opţionale: metoda proiectelor, dans modern, dans popular, gimnastică, dans zumba, Micii actori, Micul pictor, limba engleză.

Ca şi dotări tehnico – materiale, grădiniţa dispune de: săli cu mobilier nou, sală de sport, curte amenajată cu aparate de joacă, bucătărie proprie cu angajaţi de specialiate, cabinet medical şi izolator, sistem de securitate, monitoare pe fiecare hol, dar şi jucării, video proiector, camera video, laptop, calculatoare, imprimante.

Copiii din grădiniţa Albinuţa sunt implicaţi în numeroase activităţi extraşcolare, precum: teatru de păpuşi; concursuri locale, judeţene, naţionale; concursuri sportive; spectacole organizate cu prilejul evenimenelor locale; excursii; vizite la muzee, Zoo.

Un loc important îl ocupă proiectele educaţionale organizate de grădiniţa Albinuţa, dintre care menţionăm:

 1. Albinuţele la grădiniţă – balul boboceilor
 2. Bogăţiile toamnei
 3. Bucuriile iernii
 4. Târgul de primăvară
 5. Bucuriile copilăriei
 6. Albinuţele cercetaşe

Grădiniţa Albinuţa participă cu mândrie şi la numeroase proiecte şi parteneriate educaţionale judeţene şi naţionale, precum:

 • Proiect educational judeţean „Sănătoşi şi voinici”
 • Proiect judeţean ,,Poveştile copilăriei ilustrate de copii”
 • Proiect naţional „Bucuriile pascale”
 • Proiecte internaţionale E Twinning
 • Parteneriate cu unităţi şcolare din judeţ
 • Parteneriate şcolare cu grădiniţe din jud. Alba, Galaţi, Cluj, Covasna
 • Parteneriate cu Biblioteca Judeţeană Mureş, Biserica, cabinetul ,,Algocalm’’, cabinete oftalmologice, Poliţia şi Pompierii mureşeni, cu Fundaţia Alpha Transilvană.

Ca efectiv de educatoare, Grădiniţa Albinuţa are 36 de educatatoare titulare/ 6 săli cu câte 3 educatoare şi 8 săli cu cate 2 educatoare; 29 cadre didactice cu studii superioare de specialitate şi 7 educatoare cu studii liceale de specialiate. Dintre acestea, 2 cadre didactice fac parte din Corpul Naţional de manageri expert, 1 cadru didactic face parte din Corpul de metodişti, iar 9 cadre didactice au Gradaţie de merit. Vârsta cadrelor didactice e cuprinsă între 23-59 ani. Efectivul se completează cu un logoped, un consilier educativ, consilier psiholog şi asistentă medicală între orele 7-15/ zilnic.