Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 10

Motto: “Educaţia este o armă ale cărei efecte depind de cine o ţine în mâini şi spre cine e ţintită” – Iosif Visarionovici Stalin

Înfiinţată în 1976, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 10 activează astăzi cu un efectiv de 5 grupe – 126 copii la secţia română şi 3 grupe – 74 copii la secţia maghiară.

Viziunea grădiniţei urmăreşte creşterea şi educarea unor copii fericiţi, bine dezvoltaţi fizic şi intelectual, gata să facă faţă schimbărilor şi reformelor survenite în viaţa social-economică şi realizarea unui mediu de promovare a valorii şi practicilor democratice în care să domnească un climat propice învăţării şi educaţiei. Pentru atingerea acestei viziuni, grădiniţa şi-a propus ca misiune:

  • Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie în viaţă.
  • Acumularea de către copii a tehnicilor de munca intelectuală şi practica necesară instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi.
  • Însuşirea cunoştinţelor specifice, a valorilor naţionale şi universale.
  • Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii.
  • Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă

Grădiniţa funcţionează pentru copii între orele 6.00 – 17.00, timp în care mănâncă, se joacă, învaţă prin joc, se odihnesc, se distrează şi au posibilitatea de a participa la cursuri opţionale precum limba engleză, zumba, dans ritmic.

Printre dotările tehnico – materiale ale grădiniţei, se numără jucării, diverse materiale audio, video utilizate în procesul instructiv-educativ.

Activitatea extraşcolară a grădiniţei este foarte bogată, cuprinzând spectacole la Teatrul de păpuşi ”Ariel”; piese de teatru oferite de asociaţia ”Actus dramaticus”; concursuri de recitări, de interpretare; spectacole la”Ansamblul Mureşul”; vizionări de filme la cinematograful „Arta”; „Carnavaluri de toamnă”; excursii, vizite diverse.

Ca evenimente proprii, Grădiniţa P.P. 10 se mândreşte cu: „Carnavalul toamnei”; „Prieteni fără frontiere”- un proiect de parteneriat cu grădiniţe din ţară şi din Republica Moldova; serbări de Crăciun, de primăvară, petreceri de 1 Iunie; programe artistice pentru a marca diferite evenimente importante precum sărbătorile naţionale 1 Decembrie, 24 Ianuarie etc.

Colectivul educaţional e alcătuit din 16 cadre didactice, absolvente ale Liceului Pedagogic şi majoritatea cu studii superioare în domeniu, având grade didactice I şi II, cu experienţă şi dăruire faţă de profesie şi copii, interes şi deschidere pentru noutăţi şi continuă perfecţionare. Media de vârstă este de 40 de ani.

Prin întregul său program, Grădiniţa P.P. 10 urmăreşte instruirea şi educarea copiilor într-un mediu ambiental plăcut, dotat corespunzător, cu diverse şi multe materiale adaptate vârstei copiilor.