Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 16

Viziune: Educaţie prin artă pedagogică

Fondată în 1976, Grădiniţa P.P. nr. 16, funcţionează astăzi cu un efectiv de 145 de copii la secţia română şi 41 la secţia maghiară.

Misiunea grădiniţei este promovarea valorilor şi asigurarea unor servicii de calitate prin dezvoltarea permanentă a parteneriatului şcoală – familie, accentul în cadrul activităţilor educaţionale fiind pus pe dezvoltarea liberă şi creativă a fiecărui copil în parte.

Programul de lucru este între 7: 30 – 17 pentru cadrele didactice şi între 6-20 pentru personalul auxiliar, timp în care programele educative se desfăşoară în trei alternative educaţionale: Tradiţional, Step-by-step şi Waldorf.

Ca şi cursuri opţionale, în cadrul grădiniţei se organizează arta mişcarii, limba engleză, zumba.

Jucării adecvate particularităţilor de vârstă, video proiectoare, ecrane, laptop-uri, cameră de filmat, aparate foto, toate acestea fac parte din dotările tehnico-materiale ale grădiniţei.

Activităţile extraşcolare numără Teatrul de păpuşi Ariel; concursuri de desene, interpretare muzicală, artă populară, magia cifrelor, etc; excursii organizate anual în locuri interesante.

Ziua Recoltei este evenimentul cu organizarea căruia Grădiniţa P.P. nr. 16 se mândreşte.

În ceea ce priveşte colectivul educaţional, în cadrul grădiniţei activează 18 educatoare, câte două sau trei la grupă, din care 14 educatoare au studii superioare. Fiecare cadru didactic este preocupat de formarea continuă, participând în acest sens la numeroase cursuri de perfecţionare. Media de vârstă a cadrelor didactice se situează în jurul vârstei de 37 de ani.

Realizări deosebite are doamna educatoare Toma Voichiţa, care a publicat câteva cărţi de poveşti pentru copii.