Înfiinţată în 1965, Grădiniţa PN nr. 14 oferă un program normal de 5 ore, timp în care cei mici învaţă

multe lucruri utile şi interesante, într-o atmosferă de veselie, joc, dar şi disciplină.

Activând cu 2 grupe la secţia română şi 2 grupe la secţia maghiară, Grădiniţa PN nr. 14 oferă un

program educaţional variat, ce cuprinde şi cursuri opţionale precum: dansuri populare, limba engleză.

Printre activităţile extraşcolare desfăşurate, se numără participarea la spectacolele teatrelor de păpuşi,

participarea la diverse concursuri şi spectacole.

Ca evenimente proprii Grădiniţa PN nr. 3 se mândreşte cu: Serbările Iernii, Ziua Mamei, Farsang etc.

Efectivul didactic al grădiniţei cuprinde câte o educatoare la fiecare grupă, persoane calificate,

preocupate de o cât mai bună educare şi pregătire a copiilor pentru viitor.