Numerele vorbesc: potrivirea părinţilor cu copiii lor

Publicat in 07/05/2013

Încă din timpurile biblice, s-a recunoscut faptul că numerele au vibraţii speciale, cu efect profund asupra vieţii noastre. Grecii antici considerau că numerele prime de la 1 la 9 reprezintă întregul proces creator, de la prima licărire de viaţă în Univers, până la ritmurile existenţei individuale. Ei susţineau de asemenea că numerele vibrează în acord cu undele energetice emise de planete; în acest sens, numerologia se află în strânsă legătură cu astrologia.

Galileo Galilei, faimosul astronom si matematician din Evul Mediu, afirma: „Cartea naturii este scrisă în limbaj matematic.”

Limbajul numerelor, sau numerologia, ne dă posibilitatea să obţinem o mai bună înţelegere a propriei persoane şi de a ne ordona şi controla viaţa, prin stabilirea unei legături între gândirea modernă şi Divinitate, aşa cum o făceau oamenii în antichitate.

Mergând pe acest principiu şi calculând numărul de expresie (NE) corespunzător numelor părinţilor şi al copiilor, se poate stabili  compatibilitatea vibraţională a membrilor familie.

Calcularea numărului de expresie : folosind tabelul de conversie de mai jos, se adună separat cifrele care corespund numelui şi prenumelui (în cazul mai multor prenume, se calculează fiecare dintre ele în parte). Se reduc la o singură cifră numerele fiecărui nume în parte;  apoi aceste cifre se adună între ele, iar suma finală se reduce la rândul ei la o singură cifră, care va fi numărul de expresie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

De ex : Pascu Ana Mirela : 7+1+1+3+3=15=1+5=6; 1+5+1=7; 4+9+9+5+3+1= 31=3+1=4 ; 6 + 7 + 4 = 17 = 1 + 7 = 8 – numărul de expresie al persoanei este 8.

Pentru a vedea compatibilitatea în cadrul familiei, se calculează separat numărul de expresie al fiecărui părinte şi al copilului, iar apoi se consultă tabelul alăturat.

Convenţie: unul dintre părinţi este P1, iar celălalt este P2. În prima poziţie din coloana A este trecut numărul de expresie al lui P1, iar in a doua poziţie a coloanei A este trecut numărul de expresie al lui P2. Convenţia se poate schimba în cazul în care numerele de expresie se găsesc în tabel în pereche inversă; de ex : s-a stabilit iniţial ca mama , cu NE 5, să fie P1 şi tatăl, cu NE 4, să fie P2; perechea 5-4 se găseşte în tabel la nr. crt. 26, sub forma 4-5, deci pentru o interpretare corectă a rezultatelor, e necesar să se schimbe convenţia, tatăl devenind P1 şi mama – P2.

Nr.crt. NE ale părinţilor P1 – P2 NE al copilului în armonie cu ambii părinţi NE al copilului în armonie cu P1 NE al copilului în armonie cu P2 NE al copilului în lipsă de armonie cu părinţii
A B C D E
1 1 – 1 1, 3, 5, 7, 9 2, 4, 6, 8
2 1 – 2 3 1, 5, 7, 9 2, 4, 6, 8
3 1 – 3 1, 3, 5, 9 7 2, 6 4, 8
4 1 – 4 7 1, 3, 5, 9 2, 4, 6, 8
5 1 – 5 1, 3, 5, 7, 9 2, 4, 6, 8
6 1 – 6 3, 9 1, 5, 7 2, 4, 6, 8
7 1 – 7 1, 5, 7 3, 9 4 2, 6, 8
8 1 – 8 1, 3, 5, 7, 9 2, 4, 6, 8
9 1 – 9 1, 3, 5, 9 7 6 2, 4, 8
10 2 – 2 2, 3, 4, 6, 8 1, 5, 7, 9
11 2 – 3 2, 3, 6 4, 8 1, 5, 9 7
12 2 – 4 2, 4, 6, 8 3 7 1, 5, 9
13 2 – 5 3 2, 4, 6, 8 1, 5, 7, 9
14 2 – 6 2, 3, 4, 6, 8 9 1, 5, 7
15 2 – 7 4 2, 3, 6, 8 1, 5, 7 9
16 2 – 8 2, 4, 6, 8 3 1, 5, 7, 9
17 2 – 9 3, 6 2, 4, 8 1, 5, 9 7
18 3 – 3 1, 2, 3, 5, 6, 9 4, 7, 8
19 3 – 4 2, 6 1, 3, 5, 9 4, 7, 8
20 3 – 5 1, 3, 5, 9 2, 6 7 4, 8
21 3 – 6 2, 3, 6, 9 1, 5, 7 4, 8
22 3 – 7 1, 5 2, 3, 6, 9 4, 7 8
23 3 – 8 2 1, 3, 5, 6, 9 4, 6, 8
24 3 – 9 1, 3, 5, 6, 9 2 4, 7, 8
25 4 – 4 2, 4, 6, 7, 8 1, 3, 5, 9
26 4 – 5 7 2, 6, 7, 8 1, 3, 5, 9
27 4 – 6 2, 4, 6, 8 7 1, 3, 5, 9
28 4 – 7 4, 7 2, 6, 8 1, 5 3, 9
29 4 – 8 2, 4, 6, 8 7 1, 3, 5, 9
30 4 – 9 6 2, 4, 7, 8 1, 3, 5, 9
31 5 – 5 1, 3, 5, 7, 9 2, 4, 6, 8
32 5 – 6 3, 9 1, 5, 7 2, 4, 6, 8
33 5 – 7 1, 5, 7 3, 9 4 2, 6, 8
34 5 – 8 1, 3, 5, 7, 9 2, 4, 6, 8
35 5 – 9 1, 3, 5, 9 7 6 2, 4, 8
36 6 – 6 2, 3, 4, 6, 8, 9 1, 5, 7
37 6 – 7 4 2, 3, 6, 8, 9 1, 5, 7
38 6 – 8 2, 4, 6, 8 3, 9 1, 5, 7
39 6 – 9 3, 6, 9 2, 4, 8 1, 5 7
40 7 – 7 1, 4, 5, 7 2, 3, 6, 8, 9
41 7 – 8 4 1, 5, 7 2, 6, 8 3, 9
42 7 – 9 1, 5 4, 7 3, 6, 9 2, 8
43 8 – 8 2, 4, 6, 8 1, 3, 5, 7, 9
44 8 – 9 6 2, 4, 8 1, 3, 5, 9 7
45 9 – 9 1, 3, 5, 6, 9 2, 4, 7, 8

Exemplu: P1 (mama) are numărul de expresie 3, iar P2 (tatăl) are numărul de expresie 4. Căutăm combinaţia în tabel şi o găsim la poziţia 19. Pentru a fi compatibil cu ambii părinţi, copilul trebuie să aibă NE 2 sau 6 (coloana B). Dacă are unul din numerele de expresie de pe coloana C : 1,3,5 sau 9, copilul e compatibil numai cu P1, în cazul nostru cu mama; dacă numărul de expresie al copilului e 4, 7 sau 8 (coloana D), atunci copilul e compatibil cu P2, respectiv tatăl. La coloana E nu găsim nici un număr de expresie, deci combinaţia de părinţi cu NE 3 – 4 nu “produce” copii care să fie în dizarmonie cu ambii părinţi.

Aşadar , dacă sunteţi pe cale să deveniţi părinţi, acest tabel poate fi un ghid distractiv în alegerea numelui viitorului copil, astfel încât să creşteţi şansele de a avea o familie armonioasă. Dacă aţi făcut acest calcul pentru o familie deja existentă şi aţi constatat că rezultatul nu e cea mai fericită combinaţie, nu vă alarmaţi – cu educaţie pozitivă, răbdare, calm şi înţelegere, orice se poate remedia.

 

Sursa: Revista Baby

Tags: , , , , , , , , , , , , ,